Ajankohtaiset tuotteet
Lisätiedot

Käsisammuttimen tarkastus Näytä suurempana

Käsisammuttimen tarkastus

Sammuttimen tarkastus-www

Luo PDF

Tiedot


Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään vuoden väliajoin, jos sammutin säilytetään niin, että se on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Käsisammutin
tarkastetaan vähintään kahden vuoden väliajoin, jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa. Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdan perusteella.

Sammuttimen tarkastuksella on tarkoitus varmistaa käsisammuttimen toimintakunto.
Käsisammutinten tarkastus ja huolto on säädöksin säädeltyä toimintaa (laki pelastustoimen laitteista 10/2007). Laissa sekä sisäasiainministeriön antamassa asetuksessa (917/2005) on asetettu vaatimukset käsisammuttimien
tarkastuksia ja huoltoa tekevälle liikkeelle sekä sen vastuuhenkilölle. Tukes pitää luetteloa vaatimukset täyttävistä ja tarvittavan ilmoituksen tehneistä liikkeistä vastuuhenkilöineen ja valvoo niiden toimintaa.

Malkit Oy on hyväksytty sammuttimien tarkastus- ja huoltoliike. Tarkastamme kaikki erilaiset käsisammuttimet ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Kaikki myymälämme ottavat vastaan tarkastettavat sammuttimet. Mikäli haluat
tarkastuksen odottaessa, varmista ajankohta asiakaspalvelustamme. Tarkastukset tehdään Herttoniemen toimipisteessä.

Kohteissa, joissa sammuttimia on useita (liike-, toimisto-, asuinkiinteistöt yms.) tulemme tekemään tarkastukset myös paikan päälle PKS-alueella ja lähikunnissa.

Pelastuslain mukaan kiinteistön haltijan on huolehdittava, että viranomaisen määräämät sammutuslaitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti.
Käsisammutin on pakollinen varuste veneessä, jossa mahdollisuus palon syttymiseen on olemassa.
Sammutinta suositellaan myös matkailuautoihin ja matkailuperävaunuihin. Vaikka Suomessa sammutin ei enää ole pakollinen, vaaditaan ulkomailla sammutin useassa maassa. Matkailuautoissa, -perävaunuissa sekä veneissä
tarkastus tulee tehdä vuosittain.

Data sheet

Vaihtoehdot

Vaihtoehdot Tuote