Tuoteryhmät

Lisätiedot

ICE-FOE is-smältningsmedel

ICE-FOE är is-smältningsmedel i granulatform, som håller användningsområdet effektivt fri från is och snö.

Produkten smälter isen och snön snabbt, ända till -30 °C och förebygger ny isbildning. Desto snabbare is-smältningsmedlet fungerar, desto mindre sannolikt är det att det förekommer halkningsolyckor.

ICE-FOE innehåller en effektiv ISOTROL/2 smältningsaccelerator.ICE-FOE har en långvarigare smältande effekt än andra is-smältningsmedel.

Användningsområden: Ramper, trottoarer, lastbryggor, trappor, dvs. ställen var is och snö är till problem.

ICE-FOE bildar värme när den kommer i kontakt med is och snö och smälter även tjockare is- och snölager. ICE-FOE tränger sig igenom is nerifrån upp, så den lösa isen är lätt att skuffa åt sidan. Eftersom medlet fungerar nerifrån upp, är det osannolikt att man drar med sig medlet inomhus under skorna, än de produkter som fungerar uppifrån ner.

ICE-FOE har bevisats att inte skada / försvaga betong kemiskt eller orsaka skada på växtlighet, när man använder det korrekt. På ny, porös betong, rekommenderas att man INTE använder is-smältningsämne pga. att det smultna vattnet som rinner ner i den porösa betongen kan skada eller försvaga den.

Förpackningsstorlekar:

1 st 31,7 kg

18 st./lastpall

1 st 10 kg 

55 st./lastpall

Innehåller:

  •         Kalciumklorid > 90 < 92%
  •         Vatten > 4- < 6%
  •         Kaliumklorid > 2- < 3%
  •         Accelerator < 1%

Bruksanvisning: Strö sparsamt (0,5-1,5 dl/m²). Undvik att det bildas högar av medlet. Efter ca. 5-30 minuter kan man borsta bort isen. På detta sätt kan man undvika att man drar med sig smutsvatten inomhus och nybildning av is. Produkten byter färg från vit till ljusröd då den fungerar, vilket underlättar användningen. Rätt doserat löser sig ICE-FOE snabbt och lämnar inga vita, puderlika spår efter sig. Sprid ut små mängder ICE-FOE före, under och efter snöfall eller frost. Ett kg räcker till ca. 30 m². Förvaras på torr och sval plats.

Leverans till Nordiska länder

ICE-FOE produkters beställning utanför Finlands gränser är möjligt. Om du är intresserad att beställa produkten eller att bli återförsäljare för ICE-FOE, lyckas det i Sverige, Danmark eller Norge.

Ta kontakt