Sähkökatkoja tulossa?

Sähkökatkoja tulossa?

Verkkovirrassa olevat palovaroittimet

Sähköverkkoon kytketty palovaroitin asennetaan kiinteästi jo rakentamisvaiheessa ja liitetään rakennuksen sähköverkkoon. Varoittimien sijoittelu sisältyy siis rakennuksen sähkösuunnitteluun ja niiden asennustyöt kuuluvat sähköalan ammattilaiselle. Vuoden 2009 helmikuun jälkeen valmistuneissa asunnoissa tulee olla sähköverkkoon kytketty palovaroitin.

Entä jos tulee sähkökatko? Sähköverkkoon kytketyssä palovaroittimessa on paristo- tai akkuvarmennus sähkökatkojen varalta. Huolehdi paristonvaihdosta säännöllisesti (suositus vuosittain). Näin varmistat palovaroittimen toiminnan mahdollisten sähkökatkojen aikana.

Asukkaan vastuulla on testata säännöllisesti myös sähköverkkoon kytketyn palovaroittimen toimintakunto. Näiden palovaroittimien muusta kunnossapidosta kuin testaamisesta, vastaa kuitenkin taloyhtiö, kuten muistakin rakennuksen sähköjärjestelmistä.

On erityisen tärkeää, että asukkaille on annettu selkeät ohjeet siitä, kuinka sähköverkkoon kytketyn laitteen kanssa toimitaan eri tilanteissa.

Poistumisopasteet 

Ikkunattomat taloyhtiön tilat ja pimeän aikaan ikkunallisetkin pesutuvat, häkkivarastot jne. - Kierrä tilat ja varmista, että jälkivalaisevat poistumisopasteet ovat ajantasalla. Myös lattia on hyvä paikka jälkivalaiseville opasteille! Muistuta tilojen käyttäjiä ettei tavaraa saa jättää kulkuväylille.  Jälkivalaisevat opasteet

PS Muista ettei vessaa saa vetää sähkökatkon aikana, tämä ja muita hyviä ohjeita löydät -

Puolustusministeriön opas pitkiin sähkökatkoihin varautumisen varalle>>